Buaigh ceithre thicéad teaghlaigh chun Michael Morpurgo agus na Kanneh-Masons a fheiceáil ag BBC Proms 2021

Buaigh ceithre thicéad teaghlaigh chun Michael Morpurgo agus na Kanneh-Masons a fheiceáil ag BBC Proms 2021

Tá an comórtas seo dúnta anoisTáimid ag tairiscint tacar ceithre thicéad do theaghlach amháin chun Carnabhal na nAinmhithe a fheiceáil i Halla Ríoga Albert Dé Domhnaigh 29 Lúnasa ag 7.00i.n. Faigheann clasaiceach Saint-Saëns saol nua a rinne seachtar siblíní Kanneh-Mason agus a gcairde cumasacha, in éineacht le dánta grinn a léigh Michael Morpurgo, iar-laureate na leanaí.

Fógra

Tabhair faoi deara le do thoil go spreagfar lucht féachana go láidir chun maisc a chaitheamh ar feadh a gcuairte agus seiceálfar a dTeastas Stádas Covid nuair a shroicheann siad an Royal Albert Hall. D’fhonn dul isteach i Halla Ríoga Albert, ceanglófar orthu siúd atá os cionn 18 mbliana d’aois ceann amháin díobh seo a leanas a thaispeáint:

  • fianaise ar thástáil sreafa cliathánach diúltach, a rinneadh sa bhaile nó ag ionad tástála, laistigh de 48 uair an chloig ón bhfeidhmíocht
  • fianaise ar vacsaíniú dúbailte arna sholáthar tríd an Aip NHS nó litir a sholáthraíonn an NHS
  • cruthúnas ar dhíolúine nádúrtha bunaithe ar thástáil PCR dearfach a rinneadh laistigh de 180 lá ón bhfeidhmíocht

Ba cheart dóibh siúd atá faoi bhun 18 mbliana d’aois dearbhú ó bhéal a fháil ó thuismitheoir nó ó chaomhnóir nach bhfuil tástáil dhearfach faighte acu. Féach royalalberthall.com le haghaidh faisnéise agus nuashonruithe ina gCeisteanna Coitianta sláinte agus sábháilteachta Covid.Conas dul isteach

Chun an tarraingt duaise saor in aisce seo a iontráil le haghaidh péire ticéad, níl ort ach do chuid sonraí a chur isteach thíos. Is é an dáta deiridh meánlae Dé hAoine 20 Lúnasa 2021

Téarmaí ⁊ Coinníollacha

Is é an Tionscnóir Immediate Media Company Limited, Vineyard House, 44 Brook Green, Londain, W6 7BT

Tá an t-ardú céime oscailte do chónaitheoirí uile na RA, lena n-áirítear Oileáin Mhuir nIocht, atá 18 mbliana d’aois nó níos sine, ach amháin fostaithe nó conraitheoirí an Tionscnóra agus aon duine a bhfuil baint acu leis an ardú céime nó lena mbaill teaghlaigh díreacha.Is é an dáta deiridh d’iontrálacha meánlae ar Dé hAoine 20 Lúnasa 2021 .

Trí iontráil a dhéanamh ar an ardú céime, aontaíonn na rannpháirtithe:

  • a bheith faoi cheangal ag na téarmaí agus coinníollacha seo;
  • go bhféadfar a n-ainm agus a gcontae cónaithe a scaoileadh má bhuaigh siad duais; agus
  • más rud é go mbuafaidh siad an t-ardú céime, féadfaidh an Tionscnóir a ainm agus a chosúlacht a úsáid chun críocha cur chun cinn réamhshocraithe.

Ba chóir d’iontrálaithe iontráil tríd an iontráil ar líne a chomhlánú. Ní bhreithneofar iontrálacha a gheofar tar éis dháta deiridh an ardú céime.

Ní mór d’iontrálaithe a n-ainm iomlán, a seoladh ríomhphoist agus a n-uimhir teileafóin i rith an lae a sholáthar do Immediate Media Company Limited. Úsáidfidh an Tionscnóir sonraí pearsanta iontrálaithe de réir an Beartas Príobháideachta Láithreach .

Ní cheadófar ach iontráil amháin in aghaidh an duine, beag beann ar an modh iontrála. Ní cheadófar móriontrálacha a dhéanann tríú páirtithe.

Is iad na hiontrálaithe a bhuaigh an chéad iontráil cheart arna tarraingt go randamach ó na hiontrálacha cearta go léir tar éis an dáta deiridh. Is cinneadh críochnaitheach cinneadh an Tionscnóra maidir leis an mbuaiteoir agus ní dhéanfar aon chomhfhreagras maidir leis an ardú céime. Féadfaidh an Tionscnóir sonraí an bhuaiteora a roinnt le soláthraí na duaise chun an duais a chomhlíonadh / a sheachadadh.

Gheobhaidh 1 bhuaiteoir: sraith de cheithre thicéad do theaghlach do Michael Morpurgo agus The Carnival of the Animals ag 19:00 Dé Domhnaigh 29 Lúnasa 2021.

Tabharfar fógra don bhuaiteoir laistigh de 72 uair an chloig ó dhúnadh an ardú céime ar an teileafón nó ar r-phost. Murar féidir teagmháil a dhéanamh leis an mbuaiteoir, nó má mhainníonn sé freagra a thabhairt laistigh de 48 uair an chloig ó sheoladh an fhógra sin, forchoimeádann an Tionscnóir an ceart an duais a thairiscint do dara háit, nó an duais a ath-thairiscint in aon ardú céime sa todhchaí.

Níl aon rogha eile airgid ann agus ní bheidh an duais inaistrithe. Caithfear duaiseanna a ghlacadh mar a dúradh agus ní féidir iad a chur siar. Forchoimeádann an Tionscnóir an ceart an duais a chur in ionad ceann den luach céanna nó níos mó.

Forchoimeádann an Tionscnóir an ceart na téarmaí agus na coinníollacha seo a leasú nó an t-ardú céime a chealú, a athrú nó a leasú ag céim ar bith, má mheastar go bhfuil gá leis, nó má thagann imthosca chun cinn nach bhfuil faoina smacht. D’fhéadfadh go n-áireofaí air seo (i measc rudaí eile) an ócáid ​​a chur siar nó a chealú ar chúiseanna a bhaineann le srianta Covid, teorainneacha ar mhéid an lucht féachana nó ar ghaireacht choibhneasta bhaill an lucht féachana lena chéile, srianta ar thaisteal ag an mbuaiteoir chuig nó ón ionad nó ó chomhlíonadh an bhuaiteora agus aon aoi le riachtanais iontrála an Royal Albert Hall. Ní bheidh an Tionscnóir faoi dhliteanas as aon chaillteanas nó damáiste de chineál ar bith a d’fhulaing an buaiteoir nó aon duine eile dá bharr.

Ní ghlacann an Tionscnóir aon fhreagracht as iontrálacha caillte, moillithe nó calaoiseacha.

Ní chuimsíonn an Tionscnóir dliteanas a mhéid a cheadaítear le dlí as aon chaillteanas, damáiste nó díobháil a tharlaíonn don rannpháirtí a éiríonn as a iontráil sa ardú céime nó a tharlaíonn don bhuaiteoir a éiríonn as glacadh le duais.

Fógra

Tá an cur chun cinn faoi réir dhlíthe Shasana.